Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – KONU:
İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait SakuraCicek.Com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 
ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.sakuracicek.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
 
MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:
 
Ünvanı:
Sakura Çiçek - Nilgün AKKAŞ

Adresi:
Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu Üzeri No :34 GF01-A Symbol Avm Başiskele / KOCAELİ

Telefon:
0 262 502 02 20 / 0 262 325 00 00
 
Email:
info@sakuracicek.com


MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ:
Müşteri olarak SakuraCicek.Com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
 
MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:
Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.
Ürün/Ürünlerin teslimi kargo şirketi aracılığı ile ALICININ adresine yapılacaktır. Teslim anında ALICININ adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICININ ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır.

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER:
5.1. ALICI, Madde 4te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 
5.2. ALICI ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, ALICI/Tüketici, adres, siparişi verilen ürüne/lere ait temel özellikler, ürünün/lerin vergiler dâhil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
 
5.3. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICInın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Ürün, ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu  alıcı adresinde kargo şirketi yetkilisi marifetiyle teslim edilecektir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICIya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.
 
5.4. Sözleşme konusu ürün, ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
 
5.5. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 
5.6. Kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Kargo firmasının, ürünü ALICIya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle ve SATICIdan kaynaklanmayan başkaca nedenlerle, siparişi verilen ürünün ALICIya teslim edilememesinden dolayı SATICI her ne nam ve ad altında olursa olsun sorumlu tutulamaz. 
 
5.7. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICIyı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı ürün/ler tedarik edebilir.
 
5.8. SATICI, sipariş konusu ürünün/lerin teslimini ifasının imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi bitmeden ALICI/Tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde nakden ve defaten tahsil ettiği toplam bedeli ALICIya iade eder.
 
5.9. Ürünün tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının ALICInın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICIya ödememesi halinde, ALICInın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICIya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICIya aittir.
 
5.10. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICInın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. ALICInın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün/ler tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICInın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICInın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.  Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICInın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

ALICININ cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Banka ALICIya geri ödemeyi taksitle ve ALICInın ürünü aldığı taksit sayısı ile yapabilir. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICININ kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılabilir. ALICInın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olabilecektir.

Kredi Kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartına iade, SATICININ Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılabilir.

Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın faturada ismi yazılı kişinin adına olması şarttır) havale ve /EFT şeklinde yapılacaktır.

5.11. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICIya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

5.12. İşbu sözleşme, ALICInın SATICIya ait www.sakuracicek.com sitesinden siparişini tamamlaması ve ödeme işlemini gerçekleştirmesi sonrasında  geçerlilik kazanır.
 
5.13. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICIya aittir.
 
MADDE 6 - TEMERRÜT DURUMU VE HUKUKİ SONUÇLARI:
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüte düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICIdan talep edebilir ve her koşulda ALICInın borcundan dolayı temerrüte düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICInın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 7 - SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI:
ALICI; ürün/ler satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün/lerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa sipariş sırasında belirttiği teslim tarih ve saatinden önce olmak koşuluyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü/leri reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Sözleşmeden cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar SATICI ya aittir.

Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICIya iadeli taahhütlü posta, faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün aşağıda yer alan 8. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
 
Sözleşmeden cayma hakkın kullanılması halinde:
ALICIya veya ALICInın gösterdiği kişi/kuruluşa teslim edilen ürünün/lerin
 
(i) faturası,
Önemli uyarı: İade edilmek istenen ürünün/lerin faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
 
(ii) kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 
SATICI, cayma bildiriminin ve ürünün/lerin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICIya iade edecektir.
 
ALICInın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün/lerin değerinde bir azalma olur veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICInın zararlarını tazmin edecektir.

Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından varsa düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde bu kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 
ALICI tarafından kabul edilmiş olan ön bilgiler gereğince, ürünün/lerin kullanılmamış olması şarttır.
 
MADDE 8 - EKSİK ÜRÜN TESLİMİ DURUMUNDA TUTANAK TUTULMASI:
ALICInın, siparişinde birden fazla ürün bulunduğu durumlarda SATICI tarafından gönderimler parçalı olarak yapılabilmektedir. ALICI ürünün kargo görevlisi tarafından teslimi sırasında ürün sayısı ile SATICI tarafından düzenlenen faturada belirtilen ürün sayısının aynı olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Parçalı her gönderim için SATICI tarafından ayrı fatura düzenlenmektedir. Faturada belirtilen adette ürünler pakette bulunmadığı ya da eksik bulunduğu takdirde ALICI kargo görevlisinden tutanak tutmasını istemekle yükümlüdür. Aksi halde faturada yer alan adette ürünlerin SATICI tarafından ALICIya tam ve eksiksiz teslim edildiği ve ALICI tarafından ürünlerin tam ve eksiksiz teslim alındığı kabul edilecektir.
 
MADDE 9 - SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN / ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ:
Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi kodu ve tüm cergiler dâhil satış bedeli bu web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
 
MADDE 10 - İHTİLAFLARIN HALLİ VE YETKİLİ MAHKEME:
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICInın Yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ile İcra Daireleri, Tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.